Yaşayarak öğrenmek, deneyime ve keşfetmeye dayalı, hayatın tüm olanaklarıyla iç içe olmayı öngören bir öğrenme sistemidir. Sorgulamaya yer vermeyen “ezbere” ve katı eğitim anlayışının klasikliğini  tümden yıkacak  yerine deneyimsel, katılımcı ve hareket halinde bir eğitime yönelmeyi ifade eder.

Gardenya Koleji bu yöntemle hayatın içinde pasif değil aktif, katılımcı öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyor. Öğrenciler derslerde ve ders dışı aktivitelerde öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu “deneyerek” öğreniyorlar. Eğitimler, yetenekleri doğrultusunda kademe kademe güçleniyor ve bu yetkinlikle yaparak; yaşayarak öğrenmenin içinde doğrudan ve sürekli gelişim gösteriyorlar. Yaşayarak öğrenmede kitaplarda olan bilginin dışına çıkmak, objektif bakmak ve sorgulamayı öğreten bir sistem var. Bu sayede ezberle kavranan ve sürekli sınanarak akılda tutulmaya zorlanan bilgiye dayalı eğitim anlayışı  yıkılmış  oluyor.

Temellerini Johann Heinrich Pestalozzi’nin attığı yaşayarak öğrenme metodunda çocukların duyu organlarıyla öğrendiği ve bilginin bu sayede zorlanmadan kalıcı hale geldiği fikri esastır. Bu sayede öğrenciler, ileri yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgileri doğal yollarla ve deneyimlerinden yararlanarak kavrama şansına sahip oluyorlar.

Alanlarında uzman,  yenilikçi, çağdaş eğitim reformlarına uygun  öğretmenlerle öğrenciler derslerde pasif bir tutumla izleyici değil, olabildiğince aktif ve deneyim sürecini tamamen yaşayabilecek şekilde katılımcı oluyorlar ve hayatı keşfetmeye başlayarak öğreniyorlar. Deneyimle öğrenme süreci aynı zamanda öğrenciye birey olma, öz güvenle kendini ve yeteneklerini ifade etme fırsatı veriyor. Böylece uluslararası bir öğrenci profili oluşturulmakta, analitik düşünebilen ,eleştiren, sorgulayan ,olaylar ve konular arasında bağıntı kurabilen öğrenciler yetiştiriyoruz. Gardenya Kolejinden mezun olan öğrenciler global mezunlar arasına katılmalarını destekleyen bir arka plana sahip olmaktadır. Bu sayede Dünya Vatandaşı öğrenciler yetiştirilmektedir.

Figen Kartal

Gardenya Koleji Kurucu Müdür Yardımcısı

Detaylı bilgi almak isterseniz aşağıdaki formu doldurunuz. Eğitim danışmanlarımız en kısa zamanda sizinle iletişime geçeceklerdir.