Okulöncesi eğitim döneminde öğretmen, çocuğun ailesinden sonra değer verdiği en önemli kişi haline gelir. Öğretmenin, çocuk okula ilk geldiği andan itibaren çocuğu ve aileyi iyi tanımasıyla birlikte aile ile olumlu ilişkiler kurması ve eğitim süreci boyunca ailelerle çeşitli konularda işbirliği yapması çocuğun gelişimi açısından da büyük önem taşımaktadır.

Anne babaların da eğitimin devamlılığı açısından, okulda yapılanları yakından izlemeleri, öğretmenle çok yakın iletişim içerisinde olmaları yani kısaca okul ile ailenin işbirliği içerisinde olması eğitimin iyi olmasını destekler. Okul ile ev arasındaki eğitim tutum ve davranış farklarını ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için birebir çaba sarf etmeleri gereklidir. Bu yüzden Tuzla Gardenya Koleji’nde “Anne Baba Okulu Seminerleri” düzenlecektir.

Çocukların ileri yaşlardaki başarılarında okulöncesi eğitimin rolü bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ana kucağındaki ve evdeki yoğun ilgiden sonra, okulöncesi ortamı çocuk için dünyaya açılan yepyeni bir penceredir. Olumlu yada olumsuz anlamda verilen her şey, onları yetişkinlik yıllarında da doğrudan etkilemektedir.
Okulöncesi eğitimine kadar evde biricik olan ve henüz bireyselleşememiş çocukların biricikliğinin, özel olduğu hissinin yok olmasına neden olabilecek olması, kalabalıklar içinde kaybolacağını hissetme duygusu, birebir muhatap bulamayacağı, sesini duyuramayacağı okul ortamları kastetmediğimizi ve bu tarz ortamların çocuğun kişilik gelişimine yarardan ziyade zarar vereceği akıldan çıkarılmamalıdır.

Bu yüzden de erken dönemdeki desteklerin, ilerideki yıllardaki eğitimin maliyetini de büyük ölçüde azaltacağı, okulöncesi dönemde verilen eğitim; çocukların gerçek yaşamı daha erken dönemde fark etmelerine, kolay uyum sağlamalarına, okul ve yaşamda daha başarılı olmalarına da yardımcı olacağı unutulmamalıdır. Okulöncesi eğitim kurumuna giden çocuk, bir grup ortamı içinde davranmaya ve çalışmaya alıştığı için ilkokula da bir ölçüde hazırlanmış olur.

Ayrıca, okulöncesi eğitimde bir diğer önemli nokta da ilkokul ve ortaokul eğitiminin devamının aynı okulda olmasıdır. Bu sayede devamlılık sağlanacağından öğrencinin eğitimin üst düzey olması hedeflenir. Alışma, öğrenme, topluluğu benimseme gibi süreçler konusunda da yeni baştan alışma süreci olmaması ve anne – baba ile öğretmenler arasındaki iletişimin de bir hayli sürdürülebilir olması önem taşır. Tuzla Gardenya Koleji’nde okulöncesi eğitimden sonra öğrencilerin ara vermeden devam edebileceği ilkokul ve ortaokul eğitimleri bulunmaktadır.