Project Description

HER ÇOCUK GARDENYA’DA ÖZELDİR

Okul Öncesi Anaokulu, Erken yaş eğitim ortamında eğitsel programların şekillendirilmesi gereken yedi öğrenim ve gelişim etkeni bulunmaktadır. Bu etkileyici noktalar; iletişim ve dil, fiziksel gelişim, kişisel, sosyal ve duygusal gelişim, okuma-yazmaya hazırlık, matematik, dünyayı anlamlandırma, dışa vurumsal sanat ve tasarımdır.

Gardenya Anaokulu’nda çocuklarımız bu alanlarda etkin bir eğitim almaktadırlar. Okulumuzun eğitimi bilimsel değerler çerçevesinde şekillenmiştir. Bu çerçeve ile birlikte çevresine duyarlı, yaratıcı düşünebilen, empati yetisi gelişmiş, hoşgörülü bir nesil yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Okulumuzun fiziksel koşulu da çocuklarımız için özenle tasarlanmıştır. Bilimsel teknolojik gelişmelerde GEMS (Great Exploration Math and Science – Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar) Eğitim Modeli Uygulamaları Gardenya Koleji’nde benimsenmektedir.

Gardenya Koleji; çocuklarımızın kalabalık sınıflar içerisinde, devasa binalar arasında kaybolmadığı birey olarak değer gördüğü ve kendini birey olarak ifade edebildiği konseptte eğitim vermektedir.

İlkokula hazırlık adımı olan anaokulumuzda uygulanan eğitim programımız dünyada geçerliliği kanıtlanmış eğitim yaklaşımlarıyla harmanlaşmış ve zenginleştirilmiş uygun eğitim modelleriyle birlikte dünya insanı olmanın temellerini atıyoruz. Uygulamalarımızda çocuklarımızın bireysel farlılıkları daima göz önüne alınır.

ÖN KAYIT

AYRICALIKLARIMIZ

 • SPOR: Kapalı Basketbol, Futbol ve Tenis alanı

 • MÜZİK: Piyano, Keman, Gitar, Flüt, Mandolin, Arp
 • GÖRSEL SANATLAR: Resim, Karakalem, Karikatür, Fotoğraf

   
   
 • SAHNE SANATLARI: Tiyatro, Bale, Drama, Modern Dans, Folklor

   
   
 • BİLİM ATÖLYESİ: Bilgisayar, Robotik Kodlama, Robot Programlama, Kodlama

   
   
 • AKIL OYUNLARI: Zeka Oyunları, Görsel Tarama, Görsel Dikkat

   
   
 • EL SANATLARI: Ebru, Hat Sanatları, Boyama, Heykel

   
   
 • ASTRONOMİ: Uzay Keşfi, Yıldızlar, Gezegenler

   
ÖN KAYIT

EĞİTİM POLİTİKAMIZ

Atatürk İnkılâp ve İlkerine bağlı milli ahlaki insani ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına önem veren bireyler yetiştirmek ve beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, yapıcı, yaratıcı kişiler olarak topluma kazandırmak ve bu amaçla okulumuz bünyesinde hayata hazırlamasına olanak tanımaktır.

* Yapılandırmacı, yaşam temelli ve öğrenciyi merkeze alan,

* Öğretim programlarında yer alan bilgi, beceri ve değerlere eşit derecede önem veren,

* Teknolojiyi eğitim ve hayatın her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanma olanağı sağlayan,

* Eğitimin tüm paydaşlarıyla iletişim ve işbirliğini teşvik eden,

* Öğrencilere kendilerini ifade edecekleri ulusal ve uluslararası platformlar oluşturan,

* Veli işbirliğini eğitimde başarının vazgeçilmez bir öğesi olarak gören,

* Kültür, sanat ve spor alanlarında öğrencilerin yetişmesine olanak sağlayacak ortamlar hazırlayan, bir eğitim-öğretim anlayışını hayata geçirerek;

* Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı,

* Bilimsel düşünen ve yaratıcı çözümler sunan,

* Sosyal sorumluluk bilincine sahip,

* Toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,

* En az bir yabancı dil bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan,

* Özgüveni yüksek,

* Empati kuran ve farklılıklara saygılı,

* Çevreye duyarlı,

* Yüksek ahlaklı,

* Her alanda geleceğin lider vatandaşlarını yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

ÖN KAYIT

YETENEK KEŞİF MERKEZİ

Neden Yetenekleri Araştırıyoruz?

Bir bireyin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliğine yetenek denir. Her öğrencimizin bireysel özelliklerini tanımak, yetenekleri doğrultusunda eğitim almasını sağlamak ve doğru eğitim programlarına yönlendirilmelerini sağlamak ve yeteneklerini en üst seviyede geliştirmek amacıyla yetenekleri araştırmak en önemli hedeflerimizin arasındadır.

Nasıl Araştırıyoruz?

Öğrencilerimizin yaşlarına ve seviyelerine uygun testler kapsamında kurumumuzda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı psikolojik ölçme araçları ile bilimsel çerçevede testlerimizi uyguluyoruz.  Türkiye’ye standardize edilmiş yetenek ve zeka testleri ile bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Anasınıfından liseye kadar bu ölçme işlemlerini gerçekleştiriyor ve sonuçlardan velilerimizi hazırladığımız raporlar ve görüşmeler ile bilgilendiriyoruz. Atölye çalışmaları, başarı testleri, proje uygulamaları ve  öğretmen gözlem tespit formları ile de araştırmalarımıza okula kaydolduğu günden mezun olana kadar devam eden bir süreçte devam ediyoruz.

DETAYLI BİLGİ

Gardenya Koleji’nden HABERDAR Olun

Okulumuz ve çalışmalarımız hakkında bilgi almak için e-mail adresinizi bırakın.

Kayıt Formu