Project Description

HER ÇOCUK GARDENYA’DA ÖZELDİR

İlkokul programımızda öğrencilerimize merak uyandıran, sorgulamaya teşvik eden ve araştırmaya olanak sağlayan bir öğrenme ortamı sunuyoruz ve öğrencilerimizi hayat boyu süren öğrenme yolculuğunda aktif olarak rol almaya hazırlıyoruz.

Ayrıca, öğrencilerimize dürüst – saygılı – özgüvenli olmayı, sorgulamayı, empati duymayı, öğrenmeyi öğrenen gibi değerleri aşılıyoruz. Okulumuz, güçlü bir akademik program ile zengin bir ders dışı etkinlikler programı sunarak öğrencilerimize kendilerini akademik, sosyal, fiziksel ve duygusal olarak geliştirebilecekleri fırsatlar ve deneyimler sunar. Dünyada prestijli uluslararası eğitim modeli olan akademik içerikli diploma programı hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

STEM EĞİTİM MODELİ

STEM LAB

(Fen – Matematik – Teknoloji & Mühendislik Uygulamaları) STEM disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımıdır. Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının birbirine entegre edilmesinde ortaya çıkan bir kavramdır. Gardenya Koleji olarak hem ilkokul hem de ortaokul olmak üzere tüm eğitim birimlerimizde STEM Kulüplerimizde öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz.

ULUSLARARASI DİL SINAVLARINA HAZIRLIK

Cambridge Üniversitesi

Cambridge English Qualifications sınavları öğrencilerimizin İngilizce öğrenme serüveninin başlangıcıdır. Öğrencilerimize Cambridge öğretim programıyla okuma, yazma ve anlama dil becerilerini Türk ve yabancı öğretmenlerimizle kazanmasını sağlıyoruz.

ÖN KAYIT

AYRICALIKLARIMIZ

 • SPOR: Kapalı Basketbol, Futbol ve Tenis alanı

 • MÜZİK: Piyano, Keman, Gitar, Flüt, Mandolin, Arp
 • GÖRSEL SANATLAR: Resim, Karakalem, Karikatür, Fotoğraf

   
   
 • SAHNE SANATLARI: Tiyatro, Bale, Drama, Modern Dans, Folklor

   
   
 • BİLİM ATÖLYESİ: Bilgisayar, Robotik Kodlama, Robot Programlama, Kodlama

   
   
 • AKIL OYUNLARI: Zeka Oyunları, Görsel Tarama, Görsel Dikkat

   
   
 • EL SANATLARI: Ebru, Hat Sanatları, Boyama, Heykel

   
   
 • ASTRONOMİ: Uzay Keşfi, Yıldızlar, Gezegenler

   
ÖN KAYIT

EĞİTİM POLİTİKAMIZ

Atatürk İnkılâp ve İlkerine bağlı milli ahlaki insani ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına önem veren bireyler yetiştirmek ve beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, yapıcı, yaratıcı kişiler olarak topluma kazandırmak ve bu amaçla okulumuz bünyesinde hayata hazırlamasına olanak tanımaktır.

* Yapılandırmacı, yaşam temelli ve öğrenciyi merkeze alan,

* Öğretim programlarında yer alan bilgi, beceri ve değerlere eşit derecede önem veren,

* Teknolojiyi eğitim ve hayatın her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanma olanağı sağlayan,

* Eğitimin tüm paydaşlarıyla iletişim ve işbirliğini teşvik eden,

* Öğrencilere kendilerini ifade edecekleri ulusal ve uluslararası platformlar oluşturan,

* Veli işbirliğini eğitimde başarının vazgeçilmez bir öğesi olarak gören,

* Kültür, sanat ve spor alanlarında öğrencilerin yetişmesine olanak sağlayacak ortamlar hazırlayan, bir eğitim-öğretim anlayışını hayata geçirerek;

* Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı,

* Bilimsel düşünen ve yaratıcı çözümler sunan,

* Sosyal sorumluluk bilincine sahip,

* Toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,

* En az bir yabancı dil bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan,

* Özgüveni yüksek,

* Empati kuran ve farklılıklara saygılı,

* Çevreye duyarlı,

* Yüksek ahlaklı,

* Her alanda geleceğin lider vatandaşlarını yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

ÖN KAYIT

YETENEK KEŞİF MERKEZİ

Neden Yetenekleri Araştırıyoruz?

Bir bireyin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliğine yetenek denir. Her öğrencimizin bireysel özelliklerini tanımak, yetenekleri doğrultusunda eğitim almasını sağlamak ve doğru eğitim programlarına yönlendirilmelerini sağlamak ve yeteneklerini en üst seviyede geliştirmek amacıyla yetenekleri araştırmak en önemli hedeflerimizin arasındadır.

Nasıl Araştırıyoruz?

Öğrencilerimizin yaşlarına ve seviyelerine uygun testler kapsamında kurumumuzda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı psikolojik ölçme araçları ile bilimsel çerçevede testlerimizi uyguluyoruz.  Türkiye’ye standardize edilmiş yetenek ve zeka testleri ile bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Anasınıfından liseye kadar bu ölçme işlemlerini gerçekleştiriyor ve sonuçlardan velilerimizi hazırladığımız raporlar ve görüşmeler ile bilgilendiriyoruz. Atölye çalışmaları, başarı testleri, proje uygulamaları ve  öğretmen gözlem tespit formları ile de araştırmalarımıza okula kaydolduğu günden mezun olana kadar devam eden bir süreçte devam ediyoruz.

DETAYLI BİLGİ

Gardenya Koleji’nden HABERDAR Olun

Okulumuz ve çalışmalarımız hakkında bilgi almak için e-mail adresinizi bırakın.

Kayıt Formu